Experienţa îndelungată acumulată, calificările obţinute precum şi o vastă competenţă interculturală vor sta la baza rezoluţionării solicitărilor dumneavoastră.

Certificări şi Calificări:

 • Studiu de licenţă "Comunicare transculturală" la Universitatea Viena/Austria

 • Interpret şi traducător autorizat pentru limba română la Autoritatea Afacerilor Interne în Hamburg

 • Interpret jurat şi traducător autorizat la Curtea Supremă Schleswig în Schleswig-Holstein

 • Interpret jurat şi traducător autorizat la Tribunalul Hannover în Saxonia Inferioară

 • Interpret jurat şi traducător autorizat la Tribunalul Berlin în Berlin

 • Interpret jurat şi traducător autorizat la Tribunalul Potsdam în Potsdam

 • Traducător şi interpret autorizat pentru limba germană la Ministerul Justiţiei, Bucureşti, România
 • Corespondent de limbi străine pentru limba engleză atestat de Camera de Comerţ şi Industrie Hamburg

 • Secretară bilingvă engleză/spaniolă la Institutul de Limbi Străine Colón în Hamburg

 • Curs de perfecţionare “Interpretare şi traducere pentru instanţe şi autorităţi” la Universitatea Hamburg

 • Curs de cultivare a dicţiei pentru interpreţi la Universitatea Hamburg

 • Curs de specializare ca formator limbi străine la Şcoala de Formare Profesională a Adulţilor

 • Agent imobiliar acreditat de către Academia Germană a Industriei Imobiliare
 • Expert evaluator imobiliar certificat la Camera de Comerţ şi Industrie Potsdam

 • Alte cunoştinţe de limbi străine: italiană şi franceză

 • Diplomă de Bacalaureat, Profil Filologie-Istorie

în cazul traducerilor multilingve (ex. pagini de internet) concordanţa şi acurateţea textelor este asigurată de cunoştintele temeinice de limbă engleză, spaniolă, italiană şi franceză de care dispun.

Stăpânesc următoarele tehnici de interpretare şi traducere:

Konferenzdolmetscher
 • Interpretare simultană

 • Interpretare în şoaptă

 • Interpretare consecutivă

 • Traducere de pe hârtie

Pentru a îndeplini cele mai înalte standarde lingvistice, îmi actualizez periodic cunoştintele în domeniu prin studierea literaturii de specialitate, cursuri de perfecţionare şi schimb de experienţă cu alţi traducători.