Declaraţie de confidenţialitate

Protejarea datelor dumneavoastră personale în timpul colectării, prelucrării şi utilizării lor cu prilejul vizitei dvs. pe site-ul meu este foarte importantă pentru mine. Datele dvs. sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale (Legea privind serviciile de telecomunicaţie). În cele ce urmează veţi găsi informaţii privind tipul de date colectate în timp ce vizitaţi site-ul meu şi modul în care sunt utilizate.

1. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare acces pe site-ul meu şi fiecare descărcare a unui fişier de pe site-ul meu sunt înregistrate. Stocarea serveşte în scopuri legate de sistemul intern şi în scopuri statistice. Vor fi înregistrate: numele fişierului descărcat, data şi ora descărcării, volumul de date transferate, notificarea de descărcare cu succes, browser-ul web şi domeniul solicitant.

În plus, vor fi înregistrate adresele IP ale calculatorului de la care s-a făcut solicitarea.

Date personale suplimentare sunt colectate numai în cazul în care le furnizaţi de bunăvoie în cadrul unei solicitări, comenzi sau înregistrări.

2. Utilizarea şi divulgarea datelor cu caracter personal

În cazul în care mi-aţi pus la dispoziţie datele dvs. personale, le utilizez numai pentru a răspunde la solicitările dvs., pentru realizarea contractelor încheiate cu dvs. şi pentru administrarea tehnică.

Datele dvs. personale vor fi divulgate terţilor sau transferate în alt mod în măsura în care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii contractului sau cu acordul dvs. prealabil. Aveţi dreptul de a revoca acordul dat în prealabil, cu efect de viitor, în orice moment.

Ştergerea datelor personale stocate se va efectua în cazul în care veţi revoca acordul dat privind stocarea datelor, dacă cunoaşterea lor nu mai este necesară pentru a îndeplini scopul care a facut obiectul stocării sau dacă stocarea lor nu este permisă din motive juridice.

3. Dreptul de informare

La cerere scrisă, vă voi informa cu privire la datele dumneavoastră personale stocate.


Informaţie privind securitatea datelor:

Depun eforturi să stochez datele dvs., prin luarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice, astfel încât acestea să nu fie accesibile terţilor. În cazul comunicării prin poşta electronică, securitatea deplină a datelor nu poate fi garantată, aşa încât vă recomand trimiterea informaţiilor confidenţiale pe cale poştală.