Deutsch Română
 

Calitate în locul prețului de dumping

În introducere doresc să-l citez pe John Ruskin:

"Este neînțelept să se plătească prea mult,
dar este mult mai rău să se plătească prea puțin."

De ceea ce dumneavoastră în calitate de client cu siguranță că nu aveți deloc nevoie sunt interpreți care sunt greu de înțeles cu cunoștințe de limbă îndoielnice și traduceri defectuoase sau cu sens denaturat efectuate de traducători neprofesioniști.

Vă rog să reflectați asupra faptului că dacă din cauza unei comunicări îngreunate sau defectuoase planurile dumneavoastră eșuează, va fi mult mai costisitor pentru dumneavoastră.

O deosebit de mare atenție se cere când traducătorul pretinde că poate efectua traduceri - și în plus la prețuri foarte avantajoase, rapid și flexibil - în toate domeniile de specialitate. Începând cu contracte cu un grad de dificultate foarte ridicat și până la manuale de utilizare, instrucțiuni de utilizare, diagnostice medicale, economie, artă și chiar literatură - totul dintr-o singură sursă și cât ai clipi din ochi. Prețurile pe rând sunt cu mult sub prețurile pieței care sunt de altfel prevăzute de lege. Totul sună foarte ademenitor, dar în același timp și incredibil și neserios.

În principiu, onorariul se calculează potrivit legii germane cu privire la remunerarea experților, interpreților și experților, precum și a judecătorilor onorifici, martorilor și terților (JVEG). Potrivit acesteia prețul pe rând pentru traduceri este cuprins între 1,55 euro și 2,05 euro. Decisiv la aceasta sunt rândurile textului sursă.

Un rând standard conține 55 de caractere incl. spații libere. Prețul unui rând depinde de gradul de dificultate al traducerii, timpul de lucru și termenul de livrare dorit.

Gradul de dificultate se stabilește în funcție de cerințele de specialitate și/sau tehnice.

În cazul în care în text sunt întâlniți des termeni de specialitate, traducerea textului se consideră a fi deosebit de grea.

Traducerile care necesită un timp mare de lucru la întocmirea layout-ului, ca spre exemplu diplome și formulare, se calculează de regulă la oră, deoarece este extrem de dificil de calculat timpul de lucru în prețuri pe rând. Pentru stabilirea onorariului în funcție de timpul investit se aplică un tarif de 50,00 de euro pe oră.

Texte sunt considerate a fi dificil de descifrat dacă conținutul lor poate fi înțeles doar cu greu din punct de vedere optic sau gramatical/sintactic. Aceasta este cazul de exemplu la scrisul de mână greu de citit, ștampile puse peste text, corecturi, trimiteri, redări proaste sau greșeli care denaturează sensul din punct de vedere gramatical, sintactic sau ortografic. Printre acestea se numără și texte de tradus scrise de persoane care nu stăpânesc îndeajuns limba respectivă. În asemenea cazuri din punct de vedere al conținutului este dificil să înțelegi însemnătatea mesajului și de a o reda în mod adecvat într-o traducere.

Traducerea este considerată a fi în regim de urgență dacă textul - și din punct de vedere al lungimii - trebuie tradus într-un timp foarte scurt sau neobișnuit, deci de exemplu pe timpul nopții, în termen de câteva ore, în timpul weekend-ului, sau în cazul unui volum mare de documente într-un termen foarte scurt. În acest caz se stabilește un onorariu individual în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte.

Pentru traduceri care sunt destinate multiplicării ca spre exemplu afișe, formulare, scrisori circulare, prospecte, broșuri ș.a.m.d. se încasează o taxă suplimentară.

Legalizarea este inclusă în preț.

Prețul minim pentru o traducere este de 50,00 de euro.

Prețul unei ore de interpretariat se calculează în funcție de timpul de pregătire, de perioada solicitării și locul prestării serviciului fiind cuprins între 75,00 de euro și 100,00 de euro. Se poate negocia și un tarif pe o jumătate de zi sau pe toată ziua.

În cazul în care pentru prestarea serviciului de interpretariat este necesară cunoașterea unei a doua limbi străine se percepe o taxă suplimentară de până la 70% din prețul convenit pe oră.

Un exemplu practic:

La o întâlnire unde am fost chemată să traduc prezentările în PowerPoint au fost realizate și prezentate în limba engleză. Deși fundația Lawaetz mă solicitase doar ca interpret pentru limba română a trebuit mai întâi să urmăresc toate prezentările în limba engleză pentru ca ulterior să pot traduce corect discuțiile pe teme de specialitate purtate între participanți. Pentru aceasta a fost necesar bineînțeles să cunosc în plus și limba engleză.

În plus, dacă o temă specifică implică un timp de pregătire, acesta va fi de asemenea taxat.

Timpul de deplasare și timpul de așteptare se consideră de asemenea timp de lucru.

În ceea ce privește costurile de transport, se vor încasa 0,30 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în Hamburg și împrejurimi.

Costurile de deplasare se taxează cu 0,30 euro pentru fiecare kilometru parcurs. Acest lucru are însă valabilitate doar daca serviciile de interpretariat urmează a fi oferite pe o rază de 250 km de la sediile mele din Hamburg și Berlin. Pentru serviciile de interpretariat care urmează a fi oferite în afara acestei raze de acțiune se încasează costuri de deplasare și cazare care vor fi facturate separat.

La prețurile enumerate mai sus se adaugă TVA în valoare de 19% pentru clienții persoane juridice din Germania. Serviciile prestate pentru clienții persoane juridice din țările UE și pentru toți clienții din țările non-UE nu sunt supuse TVA-ului.

Cu plăcere vă ofer gratuit o estimare a prețului. Trimiteți, vă rog, solicitarea Dvs. la adresa de email cristina@dolmetscherin24.de sau contactați-mă telefonic.