Calitate în locul preţului de dumping

În introducere doresc să-l citez pe John Ruskin:

"Este neînţelept să se plătească prea mult,
dar este mult mai rău să se plătească prea puţin."

De ceea ce dumneavoastră în calitate de client cu siguranţă că nu aveţi deloc nevoie sunt interpreţi care sunt greu de înţeles cu cunoştinţe de limbă îndoielnice şi traduceri defectuoase sau cu sens denaturat efectuate de traducători neprofesionişti.

Vă rog să reflectaţi asupra faptului că dacă din cauza unei comunicări îngreunate sau defectuoase planurile dumneavoastră eşuează, va fi mult mai costisitor pentru dumneavoastră.

O deosebit de mare atenţie se cere când traducătorul pretinde că poate efectua traduceri - şi în plus la preţuri foarte avantajoase, rapid şi flexibil - în toate domeniile de specialitate. Începând cu contracte cu un grad de dificultate foarte ridicat şi până la manuale de utilizare, instrucţiuni de utilizare, diagnostice medicale, economie, artă şi chiar literatură - totul dintr-o singură sursă şi cât ai clipi din ochi. Preţurile pe rând sunt cu mult sub preţurile pieţei care sunt de altfel prevăzute de lege. Totul sună foarte ademenitor, dar în acelaşi timp şi incredibil şi neserios.

În principiu, onorariul se calculează potrivit legii germane cu privire la remunerarea experţilor, interpreţilor şi experţilor, precum şi a judecătorilor onorifici, martorilor şi terţilor (JVEG). Potrivit acesteia preţul pe rând pentru traduceri este cuprins între 1,80 euro şi 2,10 euro. Decisiv la aceasta sunt rândurile textului sursă.

Un rând standard conţine 55 de caractere incl. spaţii libere. Preţul unui rând depinde de gradul de dificultate al traducerii, timpul de lucru şi termenul de livrare dorit.

Gradul de dificultate se stabileşte în funcţie de cerinţele de specialitate şi/sau tehnice.

În cazul în care în text sunt întâlniţi des termeni de specialitate, traducerea textului se consideră a fi deosebit de grea.

Traducerile care necesită un timp mare de lucru la întocmirea layout-ului, ca spre exemplu diplome şi formulare, se calculează de regulă la oră, deoarece este extrem de dificil de calculat timpul de lucru în preţuri pe rând. Pentru stabilirea onorariului în funcţie de timpul investit se aplică un tarif de 50,00 de euro pe oră.

Texte sunt considerate a fi dificil de descifrat dacă conţinutul lor poate fi înţeles doar cu greu din punct de vedere optic sau gramatical/sintactic. Aceasta este cazul de exemplu la scrisul de mână greu de citit, ştampile puse peste text, corecturi, trimiteri, redări proaste sau greşeli care denaturează sensul din punct de vedere gramatical, sintactic sau ortografic. Printre acestea se numără şi texte de tradus scrise de persoane care nu stăpânesc îndeajuns limba respectivă. În asemenea cazuri din punct de vedere al conţinutului este dificil să înţelegi însemnătatea mesajului şi de a o reda în mod adecvat într-o traducere.

Traducerea este considerată a fi în regim de urgenţă dacă textul - şi din punct de vedere al lungimii - trebuie tradus într-un timp foarte scurt sau neobişnuit, deci de exemplu pe timpul nopţii, în termen de câteva ore, în timpul weekend-ului, sau în cazul unui volum mare de documente într-un termen foarte scurt. În acest caz se stabileşte un onorariu individual în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte.

Pentru traduceri care sunt destinate multiplicării ca spre exemplu afişe, formulare, scrisori circulare, prospecte, broşuri ş.a.m.d. se încasează o taxă suplimentară.

Legalizarea este inclusă în preţ.

Preţul minim pentru o traducere este de 60,00 de euro.

Preţul unei ore de interpretariat se calculează în funcţie de timpul de pregătire, de perioada solicitării şi locul prestării serviciului fiind cuprins între 85,00 de euro şi 120,00 de euro. Se poate negocia şi un tarif pe o jumătate de zi sau pe toată ziua.

În cazul în care pentru prestarea serviciului de interpretariat este necesară cunoaşterea unei a doua limbi străine se percepe o taxă suplimentară de până la 70% din preţul convenit pe oră.

Un exemplu practic:

La o întâlnire unde am fost chemată să traduc prezentările în PowerPoint au fost realizate şi prezentate în limba engleză. Deşi fundaţia Lawaetz mă solicitase doar ca interpret pentru limba română a trebuit mai întâi să urmăresc toate prezentările în limba engleză pentru ca ulterior să pot traduce corect discuţiile pe teme de specialitate purtate între participanţi. Pentru aceasta a fost necesar bineînţeles să cunosc în plus şi limba engleză.

În plus, dacă o temă specifică implică un timp de pregătire, acesta va fi de asemenea taxat.

Timpul de deplasare şi timpul de aşteptare se consideră de asemenea timp de lucru.

Costurile de deplasare se taxează cu 0,42 euro pentru fiecare kilometru parcurs. Acest lucru are însă valabilitate doar daca serviciile de interpretariat urmează a fi oferite pe o rază de 250 km de la sediile mele din Hamburg şi Berlin. Pentru serviciile de interpretariat care urmează a fi oferite în afara acestei raze de acţiune se încasează costuri de deplasare şi cazare care vor fi facturate separat.

La preţurile enumerate mai sus se adaugă TVA în valoare de 19% pentru clienţii persoane juridice din Germania. Serviciile prestate pentru clienţii persoane juridice din ţările UE şi pentru toţi clienţii din ţările non-UE nu sunt supuse TVA-ului.

Cu plăcere vă ofer gratuit o estimare a preţului. Trimiteţi, vă rog, solicitarea Dvs. la adresa de email cristina@dolmetscherin24.de sau contactaţi-mă telefonic.