Germana Romana
 

Traduceri legalizate germană - română / română - germană

în calitate de traducător şi interpret desemnat oficial şi jurat pun foarte mare preţ pe calitate şi de aceea vă ofer traduceri de calitate superioară.

Traducerile mele sunt verificate în repetate rânduri cu privire la caracterul complet şi corectitudinea semantică.

Domenii de specializare:

  • Drept

  • Economie

  • Imobiliare

  • Alte domenii la cerere

Traducatoare

Convingerea mea este că este imposibil să se interpreteze şi traducă perfect în mai mult de două domenii de specialitate. Din acest motiv vă ofer alte domenii numai la cerere. La darea unei comenzi vă rog să ţineţi seama de faptul că pentru a mă iniţia într-un domeniu nou de specialitate şi a pregăti terminologia de specialitate este necesar de cele mai multe ori să efectuez cercetări complexe.

Aici vedeţi un extras dintr-un dicţionar juridic concepţie proprie.

În calitate de interpret vă ofer servicii de însoţire şi suport lingvistic şi cunoştinţe de specialitate în cazul întrevederilor la notariat, oficiul stării civile, oficiul de evidenţă a populaţiei, oficiul de emigrare, Camera de Comerţ şi Industrie, dezbateri judecătoreşti, întâlniri de afaceri, negocieri sau alte ocazii de acest gen.

Informaţii suplimentare cu privire la gama de servicii prestate precum şi la oferta de preţuri, le puteţi obţine în urma unei convorbiri personale. Există desigur posibilitatea de a aborda flexibil şi individual cerinţele şi sugestiile Dvs.

Traducere de probă:

La cerere efectuez şi traduceri de probă. Pentru o traducere până în 15 rânduri á 55 de caractere va fi încasată - pentru a împiedica abuzul - o sumă pauşală de 15,00 euro. în cazul în care fragmentul textului tradus de probă va fi parte integrantă din comanda ulterioară, acesta nu va fi taxat suplimentar.