Traducatoara

Traducător şi interpret autorizat germană şi română

Examenul de traducător şi interpret, care impune cunoaşterea temeinică a limbajului juridic şi a organizării sistemului judiciar, fiind axat pe cerintele instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor, l-am susţinut la Autoritatea pentru Afaceri Interne şi Sport în Hamburg de unde am obţinut şi autorizaţia de traducător şi interpret pentru limba română.

În plus, am fost autorizată ca traducător şi interpret pentru limba română la Tribunalul Regional Superior Schleswig-Holstein şi Tribunalele Regionale din Lübeck, Hannover, Berlin şi Potsdam.

Totodată am promovat cu succes examenul de traducător pentru limba germană, în specialitatea ŞTIINŢE JURIDICE, la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din Bucureşti, în urma căruia am fost autorizată de MINISTERUL JUSTIŢIEI şi înregistrată la TRIBUNALUL BUCUREŞTI.

IMPORTANT DE ŞTIUT ŞI DE ÎNŢELES:

Traducerile din limba germană în limba română efectuate de mine, necesare pe teritoriul României, NU NECESITĂ APOSTILA de la autorităţile germane.

Spre deosebire de majoritatea traducătorilor din Germania deţin un sigiliu oficial (Dienstsiegel) ceea ce îmi dă dreptul să legalizez traducerile întocmai unui notar!

Traducerile din germană-română şi română-germană efectuate de mine sunt prevăzute cu următoarea formulă de legalizare:

„Subsemnata Cristina Weber, interpret şi traducător autorizat, legalizez conformitatea traducerii de mai sus cu textul înscrisului în limba germană ce mi-a fost prezentat în original (copie).”

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung (Teilübersetzung) des mir vorgelegten Originals (beglaubigten Fotokopie, unbeglaubigten Fotokopie) wird hiermit beglaubigt."


În toate celălalte landuri precum Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen şi Saarland formula de certificare sună în felul următor:

„Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Übersetzung aus der rumänischen in die deutsche Sprache und umgekehrt wird hiermit bescheinigt/bestätigt.

Durch die Präsidentin/den Präsidenten des Landgerichts Berlin (Potsdam, Hannover …) allgemein beeidigte Dolmetscherin und ermächtigte Übersetzerin für die rumänische Sprache.“


Traducerea efectuată de un traducător român autorizat în Germania, în vederea prezentării la autorităţile române competente, trebuie prevăzută cu apostila de la Haga (supralegalizare).

La aceasta autoritatea germană care a emis autorizaţia traducătorului atestă că interpretul şi traducătorul care a efectuat traducerea este autorizat conform legii, precum şi faptul că acesta a semnat traducerea şi a aplicat ştampila.

CARACTERISTICI DISTINCTIVE:

Datorită faptului că deţin şi un certificat de traducător în specialitatea ŞTIINŢE JURIDICE, emis de Autorităţile Române, în foarte multe cazuri nu mai este necesară apostilarea traducerilor mele necesare în România.

Cunoştintele şi terminologia în domeniul juridic mi le-am aprofundat pe parcursul celor patru ani de studii la Facultatea de Drept şi în urma absolvirii unui curs de perfecţionare pentru interpreţi şi traducători juridici la Universitatea Hamburg precum şi prin participarea la diverse evenimente dedicate acestei profesii şi conferinţe cum ar fi „Fachkonferenz Sprache und Recht“ organizată de Uniunea Federală a Interpreţilor şi Traducătorilor (Bundesverband für Dolmetscher und Übersetzer) a cărei membră sunt din anul 2010.

Îmi desfăşor activitatea de interpret jurat şi traducător autorizat cu precădere pentru instanţele judecătoreşti, parchete, organele de urmărire penală, autorităţile vamale, birourile notarilor publici, avocaţi, executori judecătoreşti şi experţi judiciari.

Principali colaboratori: SECTIA CONSULARA A AMBASADEI ROMÂNIEI DIN BERLIN ŞI CONSULATUL ONORIFIC AL ROMÂNIEI DIN HAMBURG

Alţi clienţi de elită: SPIEGEL TV, ARD, NDR, ZDF, VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft), DER SPIEGEL, SIGNAL IDUNA, Allianz-Ţiriac, Regia Autonomă de Transport Berlin (BVG), Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB), Magna Legal Services din Statele Unite ale Americii/Philadelphia, Diakonie Deutschland, Sprachendienst des Auswärtigen Amtes, Institutul European din România (IER), Consulatul Republicii Moldova din Hamburg, delegaţii guvernamentale din Republica Moldova etc.

Una dintre erorile frecvente pe care le fac clienţii este să aleagă preţul cel mai mic fără a verifica calificările şi experienţa traducătorului.

„Traducători“ care iniţial au profesat în cu totul alte domenii, neavând o formare profesională şi experienţă de traducător, aşa zişii „Quereinsteiger“, au apărut şi s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie. Aceştia oferă servicii la preţuri care nu au ca scop decât eliminarea concurenţei, aşa numitele preţuri de dumping.

Vă întrebaţi cum este posibil ca o persoană fără o formare profesională ca traducător şi fără cunoştinţe solide în domeniul juridic să obţină autorizaţia de traducător în Germania?

Orbecăiţi în jungla de oferte şi vă puneţi întrebarea dacă şi în Germania există vreo diferenţă între o traducere legalizată sau una autorizată? Nu sunteţi singuri dacă o traducere legalizată de un traducător din Hamburg este recunoscută în Berlin, Bonn, Stuttgart, München sau Leipzig?
Citiţi mai departe AICI!

CEREŢI O OFERTĂ PERSONALIZATĂ!