Traducatoara

Traducător şi interpret autorizat germană şi română

  • Examenul de traducător şi interpret, care impune cunoaşterea temeinică a limbajului juridic şi a organizării sistemului judiciar, fiind axat pe cerintele instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor, l-am susţinut la Autoritatea pentru Afaceri Interne şi Sport în Hamburg de unde am obţinut şi autorizaţia de traducător şi interpret pentru limba română.

  • În plus, am fost autorizată ca traducător şi interpret pentru limba română la Tribunalul Regional Superior Schleswig-Holstein şi Tribunalele Regionale din Lübeck, Hannover, Berlin şi Potsdam.

  • Totodată am promovat cu succes examenul de traducător pentru limba germană, în specialitatea ştiinţe juridice, la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din Bucureşti, în urma căruia am fost autorizată de Ministerul Justiţiei.
Spre deosebire de majoritatea traducătorilor din Germania deţin un sigiliu oficial (Dienstsiegel) ceea ce îmi dă dreptul să legalizez traducerile întocmai unui notar!
Caracteristici distinctive:
Datorită faptului că deţin şi un certificat de traducător în specialitatea ştiinţe juridice, emis de Autorităţile Române, în foarte multe cazuri nu mai este necesară apostilarea traducerilor mele necesare în România.

Cunoştintele şi terminologia în domeniul juridic mi le-am aprofundat pe parcursul celor patru ani de studii la Facultatea de Drept şi în urma absolvirii unui curs de perfecţionare pentru interpreţi şi traducători juridici la Universitatea Hamburg precum şi prin participarea la diverse evenimente dedicate acestei profesii şi conferinţe cum ar fi „Fachkonferenz Sprache und Recht“ organizată de Uniunea Federală a Interpreţilor şi Traducătorilor (Bundesverband für Dolmetscher und Übersetzer) a cărei membră sunt din anul 2010.

Îmi desfăşor activitatea de interpret jurat şi traducător autorizat cu precădere pentru instanţele judecătoreşti, parchete, organele de urmărire penală, autorităţile vamale, birourile notarilor publici, avocaţi, executori judecătoreşti şi experţi judiciari.

Principali colaboratori: Ambasada României din Berlin

Alţi clienţi de elită: SPIEGEL TV, ARD, NDR, ZDF, VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft), DER SPIEGEL, SIGNAL IDUNA, Allianz-Ţiriac, Regia Autonomă de Transport Berlin (BVG), Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB), Magna Legal Services din Statele Unite ale Americii/Philadelphia, Diakonie Deutschland, Sprachendienst des Auswärtigen Amtes, Institutul European din România (IER), Consulatul Republicii Moldova din Hamburg, delegaţii guvernamentale din Republica Moldova etc.

Cereţi o ofertă personalizată:
RO@dolmetscherin24.de