Deutsch Română
 

Declarație de confidențialitate

Protejarea datelor dumneavoastră personale în timpul colectării, prelucrării și utilizării lor cu prilejul vizitei dvs. pe site-ul meu este foarte importantă pentru mine. Datele dvs. sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legale (Legea privind serviciile de telecomunicație). În cele ce urmează veți găsi informații privind tipul de date colectate în timp ce vizitați site-ul meu și modul în care sunt utilizate.

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare acces pe site-ul meu și fiecare descărcare a unui fișier de pe site-ul meu sunt înregistrate. Stocarea servește în scopuri legate de sistemul intern și în scopuri statistice. Vor fi înregistrate: numele fișierului descărcat, data și ora descărcării, volumul de date transferate, notificarea de descărcare cu succes, browser-ul web și domeniul solicitant.

În plus, vor fi înregistrate adresele IP ale calculatorului de la care s-a făcut solicitarea.

Date personale suplimentare sunt colectate numai în cazul în care le furnizați de bunăvoie în cadrul unei solicitări, comenzi sau înregistrări.

2. Utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal

În cazul în care mi-ați pus la dispoziție datele dvs. personale, le utilizez numai pentru a răspunde la solicitările dvs., pentru realizarea contractelor încheiate cu dvs. și pentru administrarea tehnică.

Datele dvs. personale vor fi divulgate terților sau transferate în alt mod în măsura în care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii contractului sau cu acordul dvs. prealabil. Aveți dreptul de a revoca acordul dat în prealabil, cu efect de viitor, în orice moment.

Ștergerea datelor personale stocate se va efectua în cazul în care veți revoca acordul dat privind stocarea datelor, dacă cunoașterea lor nu mai este necesară pentru a îndeplini scopul care a facut obiectul stocării sau dacă stocarea lor nu este permisă din motive juridice.

3. Dreptul de informare

La cerere scrisă, vă voi informa cu privire la datele dumneavoastră personale stocate.Informație privind securitatea datelor:

Depun eforturi să stochez datele dvs., prin luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice, astfel încât acestea să nu fie accesibile terților. În cazul comunicării prin poșta electronică, securitatea deplină a datelor nu poate fi garantată, așa încât vă recomand trimiterea informațiilor confidențiale pe cale poștală.